Forsiden

Høringssvar fra Kaja Nove

Dato: 14.02.2022

Koronasertifikat/reisepass representerer i realiteten og i virkeligheten de reisenegrensningene som ble pålagt folk under andreverdenskrig, og da med referanse til historien og historisk motstandsbevegelse - på tross av at "fiendene" nå etter sigende er ikke-påviste, ikke-isolérte virus-varianter.

Ergo vil koronasertifikat i praksis representere både klasseskiller, segregering og dermed altså en form for undertrykkende regime som man historisk sett i Norge hverken noensinne har funnet eller finner akseptabelt.

Det er derfor viktig å protestere mot slike drakoniske tiltak i likhet med de tidligere protestene mot portforbud som følge av en usynlig virus-fiende.