Forsiden

Høringssvar fra Johan Seljås

Dato: 25.02.2022

Eg vil rå til at reglane om koronasertifikat ikkje blir forlenga

Med venleg helsing

Johan Seljås

Mobil: 916 56 315