Forsiden

Høringssvar fra Heidi Karlsen

Dato: 23.02.2022

Jeg er imot alt som står i høringsuttalelsen.

Født fri, leve fri, dø fri.