Forsiden

Høringssvar fra Dag Vinjar Frantzen

Dato: 02.03.2022

Dette strider mot grunnloven.

Grunnloven trumfer over alle andre lover.