Forsiden

Høringssvar fra Erna Gjerde

Dato: 04.03.2022

Jeg melder heved at jeg er sterkt imot innforingen av disse endringene. Jeg grunngi dette slik;

Ordlyden i dokument kan gi rom for å frata mennesker en hittil medfødt menneskerett til å bestemme over egen kropp, fri bevegelse og å utøve sitt yrke mm. Det er en svært skremmende inngripen i vårt demokrati.

Ber instendig om at bestemmende myndigheit forholder seg til de nylig frigitte dokumenter frå Pheizer vedrørende alvorlige og fatale bivirkninger av vaksinen. Dette kom frem allerede i utpøvingsfasen, men ble forsøkt holdt tilbake av Pheizer. Nå er de frigitt og innholdet taler sitt klare språk. Det MÅ nå tas på alvor. Ingen skal noen sinne måtte tvinges til å injiseres med dette.