Forsiden

Høringssvar fra Assar Hopaneng

Dato: 15.02.2022

NEI TIL KORONSERTIFIKAT!

Å innføre koronapass bryter med hele tankesettet bak et fritt demokratisk land.

Høringsnotatet lister en rekke norske lover og hvorfor myndighetene har lov til å bryte dem.

-3.2.2 Retten til respekt for privatlivet, familieliv og hjem

-3.2.2 retten til religionsfrihet

-3.2.4 Retten til forsamlingsfrihet

-3.2.5 Retten til bevegelsesfrihet

-3.5 Personvernforordningen, personopplysningsloven og helseregisterloven

-3.6 Likestillings- og diskrimineringsloven

-3.7 Arbeidsmiløloven

Dette bryter med grunnloven og menneskerettighetene.

Helse- og Omsorgsdepartmentet gir uttrykk for at forpliktelsen som EØS medlem til å etterkomme EUs krav hviler tungt på dem. Så tungt at departementet er villig til å sette til side menneskers bevegelsesfrihet, trosfrihet, forsamlingsfrihet, retten til å utføre et arbeid, få betalt som ansatt, samt retten til et privatliv – for en gruppe mennesker som verken er en trussel for andre, for helsevesenet eller seg selv.

Koronapasset er redskapet for å kunne gjennomføre dette.

Vi har nådd et historisk vendepunkt: Stortinget skal nå avgjøre hva som er viktigst: Å styre Norge etter menneskerettslige og demokratiske prinsipper, eller å blidgjøre byråkratene i EU og de globale organisasjonene som Norge har inngått avtaler med. Hver enkelt stortingsrepresentant skal ta dette valget og vil måtte leve med – og huskes for - sin beslutning.

Jeg ber stortinget innstendig om å avvise høringsforslaget om forlengelse av reglene om koronasertifikat.