Forsiden

Høringssvar fra Iolanda Machado

Dato: 04.03.2022

NEI til forlengelse av reglene om koronasertifikat!

I lys av dagens situasjon rundt Covid, virker de forslåtte tiltak helt ubegripelige. Vaksinen skulle være nok til å beskytte de som er mest utsatte og skulle være veien ut av pandemien. Vaksinen har vist seg til å hverken hindre at man selv blir smittet eller at man sprer smitte videre. Det finnes ingen gode begrunnelser til å gjøre endringer i Smittevernsloven, forlenger regler om koranasertifikat eller i det hele tatt innføre koronasertifikat.

Norge er et demokratisk land. Det at det vurderes tvangvaksinering av deler og hele samfunn, utstengelse og diskriminering av de som ikke følger reglene høres mer ut som noe som kan forbindes med et diktatorisk land. Norske samfunnet og norske familier har blitt delt i disse 2 år som har gått. Hat har vokst som man ikke skulle tro det var mulig å se i 2022. Å fremme dette forslag når dette sykdommen er på vei til å klassiferes som endemisk og når tiltakene heves henger ikke på greip.

Norge trenger ikke tiltak som kan gi grunnlag for tvansvaksinering av voksne og barn, som kan gi grunnlag til segregering, som kan gi grunnlag til å begrense bevegelsesfrighet, som kan gi grunnlag for betydelig inngrep i privatliv, familieliv, hjem og privatkommunikasjon, eller som kan gi grunnlag til å sparke eller frata uvaksinerte lønn. Alt dette uten at det trengs å begrunne disse ekstreme tiltak. Det Norge trenger er samhold og at myndigheter fremmer demokratiske verdier og respekt for hverandre.

Diskriminering av deler av befolkning av medisinsk grunner bryter med Nürnbergkodeksen og krenker grunnleggende menneskesrettigheten til å bestemme over egen kropp. Diskriminering av mennesker når atpåtil "løsningen" ikke fungerer og har mange bivirkninger (med et stort, stort mørketall) er utenkelig.

Dette forslag må forkastes NÅ!