Forsiden

Høringssvar fra Kjetil Catillus

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Dette avvises fullstendig, da menneskerettigheten brytes på det groveste.

Mennesker har frihet til å bestemme over sin egen kropp, frihet til å ytre seg fritt, frihet til å bevege seg fritt m.m.

Forslaget kan ikke godkjennes da også grunnloven brytes.