Forsiden

Høringssvar fra Jan-Magne Thomassen

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Bevisene innen forskning ifølge Dr. Paul Alexander/ Dr. Roger Hodgkinson/ Dr. Byram Bridle i fra Canada viser at ingen av tiltakene regjeringene og helsemyndighetene har iverksatt har fungert. Tvert om. De har gjort stor skade på folk og deres helse og økonomi. Koronapass er dessuten i strid med menneskerettighetene. Om Norge ikke lengre ønsker å forholde seg til disse nevnte rettigheter må folket og FN få beskjed om dette. Jeg som har barn kan og vil aldri la meg tvinges til å bruke ett slikt pass. Jeg tror ikke nå når sannheten kommer frem om måten dette har blitt gjort på at det vil være politisk klokt å ville innføre ett slikt pass. Med vennlig hilsen Jan-Magne Thomassen.