Forsiden

Høringssvar fra Jones Martinsen

Dato: 03.03.2022

Regjeringens høringsforslag om utvidelse av unntaksbestemelsen med forankring i smittevernsloven må forkastes umiddelbart. Implementering av medisinsk tyranni gjenom ett Europeisk og globalt overformynderi er å anse som en grov inngrepen individets fundamentale menneskerettigheter og kan sidestilles med voldekt. Forslaget er grunnlovsstridende iht til LOV-1814-05-17 og et direkte brudd på selvbestemmelsesretten til Norske borgere.

Nei! til helsepass og koronasertifikat.