Forsiden

Høringssvar fra Bente Brat

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Innføring av et koronapass gir ikke mening, ettersom vaksinerte og uvaksinerte begge sprer viruset i like stor grad, og vil således ikke bidra til å redusere smitte i samfunnet.
Argumentet fra myndighetene om at "et koronapass er for å beskytte uvaksinerte" gir således ikke mening. Mennesker uten underliggende sykdommer eller overvekt/fedme har båret en uforholdsmessig tung bør på vegne av en relativt liten andel av befolkningen med økt risiko for alvorlig sykdom, i stor grad som følge av livsstil. Et koronapass kan sammenlignes med å innføre inngripende tiltak for sykelig overvektige, røykere, alkoholikere og alle andre livsstilssykdommer som fører til økt fare for sykehusinnleggelse og belastning på helsevesenet (som åpenbart er underdimensjoner og uforberedt mtp intensivplasser). Myndighetenes manglende evne til risikoforståelse og oppfølging av en rekke rapporter som påpeker underdimensjonering i helsevesenet, kan ikke med rimelighet medføre et koronapass for friske mennesker som tar et personlig valg om å ikke vaksinere seg.