Forsiden

Høringssvar fra Andrea Haukvik

Dato: 03.03.2022

Jeg stiller meg sterkt kritisk til dette forslaget. Vi vet at vaksinasjon ikke hindrer smitte eller sykdom og det er således åpenbart inget vitenskapelig som ligger til grunn for ønsket om forlengelse av koronasertifikat. Hva motivasjonen da vil være kan en spekulere i, men resultatet vil være å dele samfunnet inn i grupper med ulike rettigheter basert på om man har takket ja til et medisinsk produkt eller ei. Å ha autonomi over egen kropp er en fundamental menneskelig rettighet og en skulle tro at en i Norge hadde lært av historien på dette området.

Nei til koronasertifikat som i praksis innebærer tvangsvaksinasjon. Der hvor friheten blir innskrenket som følge av valget en tar er det ikke reell valgfrihet.