Forsiden

Høringssvar fra Grete og Kyrre Martinussen

Dato: 15.02.2022

Vi sier nei til dette, og ber om at dette forslaget forkastes!