Forsiden

Høringssvar fra Bonnie Grace Eide

Dato: 03.03.2022

Vi ønsker ikke at regjeringen skal godkjenne dette høringsforslaget.

Vennlig Hilsen

Fridtjof og Bonnie Grace
Eide

Østabøkroken 17

4163 Talgje