Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Østebø

Dato: 16.02.2022

Vaksinasjonspass bryter med demokrati og Norges grunnlov. Det vil også skape en segregering blant innbyggere i Norge . Derfor må forslag om vaksinasjonspass stoppes.