Forsiden

Høringssvar fra Halvor Lunde

Dato: 19.02.2022

Koronaepidemien er over og det er ikke faglig grunnlag for å forlenge restriksjoner. Det er en farlig vei å gå å differensiere mennesker ut fra lydighet til myndighetene. Alle saksgang angående korona, må frigjøres, menwr å hørt at det er unntatt offentligheten i 60 år.