Forsiden

Høringssvar fra Jorun Grimsby

Dato: 19.02.2022

Jeg protesterer på innføring av coronapass. Det bryter med menneskerettighetene og menneskets rett til frihet. Bryter med menneskets rett til å bestemme over egen kropp. Det har heller ingen ting med helse å gjøre. Kun politisk maktutøvelse. Det er skammelig at dette i det hele tatt er oppe til høring. Dette må ikke innføres. Dette vil gjøre at vi mister ytringsfriheten vi har hatt i Norge. Et stort NEI til coronapass.

Med hilsen Jorun Grimsby