Forsiden

Høringssvar fra KAJA MARI MEDAAS

Dato: 16.02.2022

Høringsnotatet om "Midlertidlige endringer i smittevernsloven - forlengelse av reglene om koronasertifikat" er det mest mest ekstreme, ytterliggående off.dok som har sett dagens lys siden 2.verdenskrig. Det vil omforme Norge på permanent basis fra et demokrati til et koronadiktatur.

Det vil gjøre Norge om til en smittevernsstat og avskaffe rettsstaten og innebærer at store deler av Grunnloven og Menneskerettighetene blir tilsidesatt. Det er opplagt ikke et folkekrav og ingen har gått til valg på dette. Jeg har ikke sett et eneste partiprogram som har foreslått noe slikt for velgerne.

Med innføringen av "korona sertifikat" legges grunnlaget for et samfunn basert på separasjon, kontroll og utestengelse av enkeltgrupper i samfunnet. Koronasertifikat er i praksis et segregerings-pass som vil forårsake "Apartheid" tilstander i samfunnet.

Disse inngripende lovendringene omfatter blant annet

1. Tvangsvaksinering av hele eller deler av befolkningen

2. Tvungen isolasjon, segregering og krav om vaksinasjon for små barn

3. Smittevern går foran menneskerettigheter

4. Vaksinepass i utelivet

5. Uvaksinerte kan fratas lønn og bli oppsagt fra sin stilling

JEG SAMTYKKER HER PÅ GRUNNLAG AV OVENNEVNTE OVERHODET IKKE TIL DE LOVSTRIDIGE "MIDLERTIDIGE ENDRINGER I SMITTEVERNSLOVEN - FORLENGELSE AV REGLENE FOR KORONASERTIFIKAT"