Forsiden

Høringssvar fra Isabel Lærnes

Dato: 03.03.2022

Nei til serfikat.

På grunn av eget valg om vaksine.

Det har aldri til pr dags dato vært en oppfordring til frivillig tvang. Det er i dag verken nedstegning av samfunnet. Og det referes til mindre risiko for dødelighet. En hver enkelt har ansvar for å kjenne sitt eget immunforsvar. Alle med underliggende sykdommer skal ha stor nok kunnskap om sin sykdom og eventuel fare for ett virus. Det er en plikt fra helsevesen å gi tilstrekkelig nok informasjon om sykdom og immunforsvar til hver enkelt pasient.

Jeg er frisk uten sykdommer. Jeg vet med 100% sikkerhet at jeg kan bli utsatt for virus uten forbehold om død eller kraftige symptomer.

Det er brudd på grunnleggende menneskerettigheter.