Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Hansen

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Nok er nok. Her skal Norge, verdens beste land. Med demokrati, med sine grunnprinsipper om fri vilje. Innføre korona pass som er intetnannet enn angrep på dem som velger å bruke sin frie vilje. Det er ikke bra når våre folkevalgte insisterer på å ignorere fakte fra jurister, leger og forskere som sier ifra at korrona pass ikke har hjemel eller er forholdsmessig. Om dette blir innført må Norge si fra seg tittelen som Demokrati. Det samme tankegodset som ligger til grunn for innføring av et slikt segregeringspass er det samme som har diskriminert utalilige minioriteter gjennom historien. Det ser ut til at vi aldri lærer. .

Nei til forlengelse av korrona pass, ja til frihet