Forsiden

Høringssvar fra Anne Helene

Dato: 02.03.2022

Stop Lockdown avviser med dette det foreliggende forslaget. Se vedlegg. Vi vil også gjøre oppmerksom på at myndighetene har bevisst løyet (Camilla Stoltenberg), holdt tilbake (jf tallmateriale bedt utlevert og nektet til SL) og manipulert tallmateriale (jf blant annet Pfizersaken).

Dette er brudd på både straffeloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Hele denne høringen burde bare av denne grunn avskrives, da vi ikke har hatt mulighet til å skrive et relevant hjøringssvar fordi vi ikke har fått de opplysningene vi har krevd utlevert fra vår advokat JC Elden. Vi har har bedt om dem gjentatte ganger i tre måneder, og fremdeles blir de bevisst tilbakeholdt. Dette er blant annet tilbakeholdelse av bevis i en varslet søksmålsprosess og i seg selv ulovlig. Det kan dermed ikke fattes noen beslutning basert på denne høringen da avgjørende opplysninger i saken mangler.

Vi anser dette som så alvorlig at det må igangsettes etterforskning av helsmyndighetene. Blant annet har Stop lockdown avdekket en underrapportering av totalt antall døde etter vaksinering på mange tusen prosent, da Legemiddelverket oppgir rundt 250 å være døde etter vaksinering uavhengig av dødsårsak i sin ukeapport i januar 2022, mens det reelle tallet er 29.108. I tillegg til at det ble avdekket at Camilla Stoltenberg bevisst løy om de 300.000 som skulle bli smittet hver dag, https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/12/30/195813398/camilla-stoltenberg-det-hjalp-a-rope-litt-hoytsom gjorde at Norge stengte ned i november, er det grunn til å anta tilsvarende tallmanipuleringer på mange andre hold.