Forsiden

Høringssvar fra Christoffer Engen

Dato: 14.02.2022

Jeg er sterkt i mot denne formen for segregering av mennesker. Norge er ett folk, og skal ikke segregeres på bakgrunn av sine valg om helsa si. Det er en skam at dere prøver å forlenge noe som har vist seg å være totalt uvitenskapelig i forhold til formålet.