Forsiden

Høringssvar fra Inger Lise

Dato: 28.02.2022

Jeg sier NEI TIL DETTE, og ber om at forslaget forkastes.