Forsiden

Høringssvar fra Alf Johnny Iddeland

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Begrunnelse for å ikke innføre/forlenge regler om koronasertifikat:

- kronasertifikat bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

- koronasertifikat bryter med menneskerettighetene.

- koronasertifikat bryter grunnloven.

- koronasertifikat Nurnbergkodeksen.

- koronasertifikat er udemokratisk.

- koronasertifikat er uvitenskapelig.

- koronasertifikat rammer alle.

- koronasertifikat er et kontrolltiltak.

- koronasertifikat segregerer.

- koronasertifikat må fyrnyes.

Med vennlig hilsen

Alf Johnny Iddeland

Jurist