Forsiden

Høringssvar fra Alf Gunnar Underhaug

Dato: 04.03.2022

Jeg er imot et slik sertifikat ettersom jeg mener folk må få velge selv hva de vil sprøyte inn i kroppen. Et slik sertifikat vil føre til konflikter,forskjellsbehandling og stigmatisering.