Forsiden

Høringssvar fra Jan Robert Lubowitz

Dato: 24.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er imot forlengelse av koronasertifikatet!