Forsiden

Høringssvar fra Ingunn Victoria Øye

Dato: 21.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg vil ikke ha Korona sertifikat

Det begrenser vår alles frihet og tar fra oss våre selvsagte demokratiske rettigheter. Regjeringen må lytte til folket sitt og snu i denne saken.Jeg svarer som privatperson.