Forsiden

Høringssvar fra Hilde Kyllesø

Dato: 15.02.2022

Svartype: Med merknad

Slik jeg ser det er dette å tråkke langt utover det som skulle være gjeldende i et demokrati. Det fratar en gruppe menneske deres frihet og setter demokratiet i faresonen. Dette er noe som absolutt KAN misbrukes og bør ikke innføres!