Forsiden

Høringssvar fra Ida Ellingsen

Dato: 15.02.2022

Jeg sier nei til dette og ber om at forslaget forkastes.