Forsiden

Høringssvar fra Haakon Strømsmo

Dato: 04.03.2022

Høringssvar:

Koronasertifikat har aldri hatt en medisinsk faglig berettigelse, bør derfor skrotes i sin helhet. Dette er grunnet i at vaksinerte både blir smittet og smitter videre til andre, dvs.et koronasertifikatet gir falsk trygghet som rett og slett kan være årsak til økt smitte ! Det har vist seg at de best vaksinerte land også har hatt størst antall smittete.

Koronasertifikat er utelukkende et maktmiddel til å få uvaksinerte til å vaksinere seg, noe som klart er i strid med alle prinsipper i demokratiske land, både mot Menneskerettighetene og for Norge også Norsk Grunnlov. Politere skal være "folkets tjenere og ikke folkets herskere" (Erik Bye). Fagfolk av alle kategorier har advart mot koronasertifikat.

Vaksinene har klart vist en lav virkningsgrad og gitt en rekke bivirkninger. Videre har en rekke kvalifiserte fagfolk hatt sterke motforestillinger mot vaksinene og advart kraftig om mulige alvorlige ukjente langtidsvirkininger. Det er helt utrolig å være vitne til at alle lands politikere og medier "marsjerer i takt og hyller vaksinene" uten det minste forsøk på å ta hensyn til alle alvorlige advaringer fra kompetente fagfolk og dermed har hindret seriøs faglig debatt.

Dr. Shankara Chetty, indisk lege praktiserende i Sør-Africa, har behandlet over 8000 covid-19 pasienter uten en eneste sykehusinnleggelse og uten et eneste dødsfall. Chetty observerte tidlig at pasientene hadde forkjølelsessymptomer de første 7 dagene og at de som på den 8. dag ble tungpusten, ikke egentlig hadde en lungebetennelse, men en allergisk reaksjon på slaggstoffene fra covid-19 virusene.

Chetty observerte at pasientene hadde frie luftveier, men at surstoffet ikke nådde fram til blodcellene pga den kraftige allergiske reaksjonen i lungevevet. Chetty behandlet derfor pasientene med antihistaminer og steroider med glimrende resultat, dvs. uten sykehusinnleggelser eller dødsfall. Hvorfor har Ikke Chettys behandling blitt en verdenssensasjon ?

Jeg er selv 84 år, uvaksinert, og har ikke hatt et snev av Covid-19, mens flere av mine fullvaksinerte venner har hatt covid-19. Dette viser at hyllesten til vaksinene har vært sterkt overdrevet.

Fokus på kroppens eget immunapparat har vært fraværende under hele pandemien. Kosthold og mental helse er avgjørende viktig for kroppens immunapparat. Siden det er direkte forbindelse mellom tanken og immunapparatet har alle hatt en massiv negativ belastning pga døgnkontinuerlig skremselspropaganda i mediene !

Konklusjon: Koronasertifikatet er brudd på Menneskerettighetne og Norsk Grunnlov, har ingen verdi eller faglig berettigelse, sertifikatet kan rett og slett bidra til økt smitte, må derfor skrotes.

Mvh Haakon Strømsmo (cand.med.)