Forsiden

Høringssvar fra Jostein K Meen

Dato: 01.03.2022

Jeg sier Nei til dette og ber om at forslaget forkastes.