Forsiden

Høringssvar fra Hilde Widding

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Det er ingen grunn til å forlenge disse reglene om koronapass, Forslaget må ikke godtas, men forkastes!

Folket hverken trenger eller ønsker koronapass.

Vi trenger frihet, demokrati og respekt fra de folkevalgte og den norske konge.