Forsiden

Høringssvar fra Anne Isefjær

Dato: 02.03.2022

Jeg sier et klart og tydelig nei til koronasertifikat. Jeg ønsker et fortsatt fritt og demokratisk land der alle selv kan få bestemme over egen kropp. Et koronasertifikat er med på å splitte folket og det vil bli et segregeringssamfunn.
Jeg stiller meg undrende til hele høringsforslaget i det jeg trodde var et demokratisk Norge.