Forsiden

Høringssvar fra Kate Sørvik

Dato: 02.03.2022

Jeg motsetter meg at dett forslaget realiseres og forbeholder meg retten til å bestemme helt og holdent over min egen kropp. Dette dokumentet vil sette begrensninger i menneskers bevegelsesfrihet.

Når egne faginstanser i tillegg ikke anbefaler en slik inngripen i folks liv må det være enkelt å avvise dette for dere politikere; dere er faktisk valgt av oss til å ivareta våre interesser, liv og helse.

Vedlegg