Forsiden

Høringssvar fra Kiyomi Darin Birchler

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad

La folk velge fritt! Hva er det å vinne på tvang