Forsiden

Høringssvar fra Hans Caius Floa Jacoby

Dato: 13.02.2022

Dette må forkastes, det hører ikke hjemme i et demokrati fordi det gir mennesker ulike rettigheter. Dette er et fritt land og det skal det fortsette å være