Forsiden

Høringssvar fra Annette Mæle Am Yoga

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Nei til forlengelse av reglene om koronasertfikatet.

Nei til koronasertfikat.

Nei til tvangsvaksinering.