Forsiden

Høringssvar fra Elisabeth A

Dato: 23.02.2022

Trond Viggo Torgersen har en sang som heter «Tenke sjæl» Nå er det på tide at norske politikere og beslutningstagere tenker sjæl og ikke dilter etter det som gjøres i andre land. La Norge bli et eksempel for resten av verden hvor vi inkluderer alle og ikke deler opp befolkningen i to leire; de med koronapass og de uten.

Et koronasertifikat gir en falsk trygghet og den deler opp befolkningen.

Både vaksinerte og uvaksinerte kan være smittebærere uten å ha symptomer.

Et virus muterer og om du har fått et papirbevis på gjennomgått covid-variant sier et slikt bevis kun akkurat dèt; at du har hatt et eller annet virus.

Skulle du ha fått et pass (som er gyldig) og du blir syk tenker de fleste ikke på at det kan være en ny variant de har pådratt seg. «Jeg har pass, jeg kan bevege meg fritt».

Et koronapass vil derfor 1) Føre til en falsk trygghet 2) Gjøre «passinnehaveren» mer sløv i forhold til sin egen potensielle status som smittebærer.

En innføring av et koronasertifikat deler opp befolkningen i de som har og de som ikke har koronasertifikat. Vi har allerede sett at denne «pandemien» skaper splittelse mellom venner og familie. Noen blir ikke invitert til julemiddag fordi de ikke har vaksinert seg. Vaksinerte kan være uten symptomer og smitte andre og dette er noe FHI har sagt med en bisetning om «De smitter trolig mindre» Dette er en farlig uttalelse å komme med da det skaper en inndeling i de som smitter mer og de som smitter mindre.

Et koronasertifikat er et forsøk som innlemmer alle mennesker og det er ikke godt å si hvilke fysiske og psykiske lidelser og skader det vil kunne påføre befolkningen som helhet eller deler av den. Hva med de unge som vil reise på klasseturer eller turneringer. Hva gjør en slik inndeling med de psykisk? Og hvilke konsekvenser vil det få for de senere i livet det å ha opplevd en utestengelse fra samfunnet? Myndigheter og media har stor del i skylden i det vi ser av splittelse i samfunnet. Er det et slikt Norge vi vil ha?

BREAKING NEWS; Forkjølelse, influensa, lungebetennelse, sykdom og død finnes!!!

Spriting, masker og avstand beskytter kortsiktig mot smitte, men hva gjør det på lang sikt med immunforsvaret vårt? Vi kan ikke forhindre at folk blir syke og dør. Men det vi KAN gjøre noe med er å bygge opp immunforsvaret til befolkningen. Frykt og stress gjør noe med immunforsvaret vårt.

Det å føle at man er en del av et fellesskap er et grunnleggende behov i det å være menneske.

Det å føle at man ikke er «god nok» for å delta i samfunnet (fordi man ikke har koronapass) vil kunne få store konsekvenser spesielt for unge mennesker. Antall selvmord har steget under pandemien…. jeg bare nevner det……

Så kjære beslutningstakere:

Ha våre forfedre i tankene når vi tar omgripende vedtak. Ha historien i bakhodet når der tar avgjørelser. Tenk LITT LENGER FREM enn akkurat NÅ.

FORSLAG: Koronasertifikat innføres ikke.