Forsiden

Høringssvar fra Geir Henning Syversen

Dato: 01.03.2022

Jeg kan ikke se noe grunnlag for å innføre vaksinepass , da det vil dele folket i to. Da covid 19 nå regnes som influensa, er ikke dette lenger noe tema. Derfor nei.