Forsiden

Høringssvar fra Børre Nordheim

Dato: 13.02.2022

Dette må forkastes. Jeg sier klart nei til dette!