Forsiden

Høringssvar fra Frida Elvida Fredriksen

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat bryter med menneskerettighetene,grunnloven,Nürnbergkodeksen. Er udemokratisk og ikke vitenskapelig begrunnet. Koronasertifikatet er kun for kontroll og hindrer menneskets frihet til å ferdes fritt.
Koronasertifikatet må fornyes noe som skaper ekstra belastning for den enkelte av oss. Koronasertifikat er kun redskap for vaksinetvang! Nei til Koronasertifikat !