Forsiden

Høringssvar fra Elin V Hansen

Dato: 28.02.2022

Jeg sier nei til høringsforslaget om bruk av koronapass.

Bruk av et slikt pass kan bidra til å diskriminere grupper i samfunnet og innskrenke den enkeltes frihet og lovfestede rettigheter.

Som et smitteverntiltak har høy vaksinasjonstatus vist seg å være av usikker verdi. Den sier heller ikke nødvendigvis noe om den vaksinertes reelle immunitet mot sykdom. Immunitet etter gjennomgått Covid19 begrenses i koronapasset, mens forskning har vist at det ofte gir en mer langvarig og robust immunitet enn vaksinasjon.

Skal bruk av koronapass kunne forsvares må gevinsten og validiteten av vaksinasjon være udiskutabel og trusselbildet om det ikke tas i bruk være langt mer alvorlig enn det det er idag.

Mvh Elin V Hansen