Forsiden

Høringssvar fra Elisabeth Bratterud

Dato: 04.03.2022

Grunnloven og Menneskerettigheter skal ALDRI vike for noen annen lov/forskrift!

Jeg blir sjokkert når jeg leser Høringsnotatet. Dere lister opp konfliktpunkter med Grunnloven/menneskerettighetene, men legger likevel frem dette som forslag...?

At Høyesterett har lagt til grunn at "det kan gjøres inngrep i retten etter Grunnloven §102 (1) 1. dersom inngrepet har en tilstrekkelig hjemmel, forfølger et legitimt formål og er forholdsmessig" er fryktelig.

Hvem satt i Høyesterett den gangen...?

Dette er feks. HELT uakseptabelt i forhold til "forsamlingsfrihet". Her ligger vernet av demonstrasjoner og politiske forsamlinger.

Uakseptabelt er det også i forhold til alle andre friheter vernet i Grunnlov og Menneskerettigheter.

Ved å stemme frem dette forslaget så tråkker dere på vår arv og historie - den loven som ligger til grunn for alle andre lover. De som stemmer frem dette forslaget bør ALDRI feire 17. mai igjen!!

Det dere foreslår her er STERKT KRITIKKVERDIG!!