Forsiden

Høringssvar fra Berit Widding

Dato: 15.02.2022

Høringsforslaget må forkastes da dette er et særdeles inngripende forslag til segregering og direkte diskriminering, i et demokratisk, sivilisert og fritt land!