Forsiden

Høringssvar fra Kristin Bjerkø

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier NEI til koronapass og tvangsvaksinering. Det må aldri forekomme i et demokratisk land som Norge. Ingen andre steder for den saks skyld heller. Forslaget må forkastes!

Koronapass er segregering. Det fører kun til misnøye og utenforskap hos dem som til enhver tid ikke kvalifiserer til dette. Hvem er det som kan påberope seg retten til å ta fra et menneske sin naturgitte frihet på denne måten? La Norge være et demokrati, og ikke slavisk følge EUs modeller.

Vaksinetvang er uakseptabelt og et overgrep mot barn og voksne. Det må aldri forekomme. Det må være frivillig! Definisjonen på vaksine er "et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres blir immun uten å gjennomgå sykdom". Det er jo ikke tilfelle med denne mRNA-injeksjonen. Hastegodkjent!

Det å foreslå at folk ikke skal få lov til å jobbe og tjene penger fordi de har tatt et selvstendig valg om å ikke la seg vaksinere, enten av helsemssige grunner eller av en annen personlig grunn, høres jo ut som et diktatur. Dessuten er det mange som ikke tåler å ta denne vaksinen (vaksineskadde). Hva med disse? Skal de sakte se livet og deres vanlige rettigheter forsvinne som dugg for solen?

Dette virker som et svært overgripende lovforslag i folks liv med stor mulighet for misbruk av maktutøvelse. Dette er et lovforslag den norske regjeringen ikke bør ha i sin såkalte "verktøykasse". Dere ser hva tillit fra folket har betydd til nå! Tvang fører til motstand. Snu i tide, det er ikke slik vi vil ha det!