Forsiden

Høringssvar fra Einar Rafdal Solberg

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Valgfrihet er vårt viktigste for frihet. Påtvinge et sertifikat som har for mange usikre momenter. Det å bli tvunget til vaksinering og som vi vet gir bivirkninger i forskjellig grad og plager for den enkelte vil ikke være å påtvinge i et Kotonssertifikat. Jeg har fått plager som dobbelsyn og synsplage som krevde at netthinne løsnet noe og måtte Laser sveises.
Et koronasertifikat vil være meget skadelig og må ikke innføres.