Forsiden

Høringssvar fra Gunhild Nørsterud

Dato: 03.03.2022

Dette forslaget MÅ forkastes!! Nei til inngripende tiltak. Både forlenget og evt framtidig K-sertifikat. Det bryter med menneskerettighetene og Nürnberg-koden.
Forslaget er krenkende og totalt uaktuelt for fritt tenkende og oppegående mennesker som vi er.
HUSK at dere er folkevalgte og må høre på folket. Jeg ber med dette om at forslaget blir nedstemt.