Forsiden

Høringssvar fra Ann Berit Øverli

Dato: 14.02.2022

Dette forslaget strider i mot menneskerettigheter, Nürnberg koden og Den Norske Grunnloven. Dette er overtramp av mine rettigheter som et fritt menneske og bestemmelserett over egen kropp.

Jeg stemmer NEI til dette forslaget!

Ann Berit Øverli