Forsiden

Høringssvar fra Elisabeth Hestholm

Dato: 14.02.2022

Jeg er imot høringsforslaget om tvangsvaksinering fordi det er imot menneskerettighetene. Det vil skape splittelse og strid og hører ikke hjemme i et demokrati.