Forsiden

Høringssvar fra Eli B. Hestnes

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette er rystende lesning. Høringen går langt i å antyde at uvaksinerte i en ny pandemi kan risikere å bli tvangsvaksinert, tvangsisolert, utestengt fra samfunnet og miste lønn eller til og med bli oppsagt fra jobb. Dette strir mot grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske prinsipper. At dette er foreslått av en norsk regjering som flere ganger har sagt at retten til å velge vaksinering selv er en grunnleggende rettighet i Norge, er sjokkerende. Dette høringsutkaster må skrotes. Kommer dette gjennom har vi en tilstand hvor uvaksinerte ikke har noen rettigheter lenger. At de også ser for seg vaksinering av barnehagebarn er svært betenkelig. Ingen vet langtidsvirkninger av slik gen-manipulert vaksinering. Og at det åpnes for hasteinnføring av vaksiner er også skremmende. Det virker som redselen for sykdom og død gir mandat til å strekke seg langt utover alle lover, rettigheter og sunn fornuft. Dette høringsutkastet må ikke komme gjennom.